Welkom op de site van OKAN Drie Hofsteden!

OKAN, OKAN Kortrijk, onthaalklas, anderstalige, nieuwkomers, campus, drie, hofsteden, 8500, Kortrijk, west-vlaanderen, GOK, leerlingenbegeleiding, onderwijstaal, moedertaal, basiscursus, talen, taalbad, nederlands, vluchteling, spreken, luisteren, lezen, schrijven, mondelling, leren, studiehouding, leermogelijkheden, integratie, workshops, arbeidsmarkt, taalmoeilijkheden,
»
Wat ?

Het onthaalonderwijs richt zich tot leerlingen tussen 12 en 18 die nog maar pas in België toegekomen zijn.
Zij krijgen gedurende één schooljaar een intensief taalbad Nederlands.

Het doel is hen te laten instappen in de onderwijsvorm en studierichting die het dichtst aansluit bij hun individuele interesses en capaciteiten. Met ons team staan we garant voor een warm onthaal en willen we elke jongere bijstaan in zijn persoonlijke ontwikkeling.

Ga naar de website van stad Kortrijk Niet alleen kennis is daarbij belangrijk, maar ook een goede houding in de klas en daarbuiten.
Om die reden dragen we ook sociale integratie hoog in het vaandel.
Onze leerlingen maken kennis met het ruime aanbod aan vrijetijdsbesteding in Kortrijk.

Bovendien ondersteunen de GOK-leerkrachten de individuele noden, is er een nauwe opvolging door de cel leerlingenbegeleiding, en komen de CLB-medewerkers wekelijks de leervorderingen opvolgen.


Kortrijk taalbad Kortrijk Okan Kortrijk
Kortrijk taalbad Kortrijk Okan Kortrijk
Kortrijk taalbad Kortrijk Okan Kortrijk


OKAN, OKAN Kortrijk, onthaalklas, anderstalige, nieuwkomers, campus, drie, hofsteden, 8500, Kortrijk, west-vlaanderen, GOK, leerlingenbegeleiding, onderwijstaal, moedertaal, basiscursus, talen, taalbad, nederlands, vluchteling, spreken, luisteren, lezen, schrijven, mondelling, leren, studiehouding, leermogelijkheden, integratie, workshops, arbeidsmarkt, taalmoeilijkheden,» Wie ?

• Je bent op 31 december van het lopende schooljaar minimum 12 jaar en
   nog geen 18 jaar.
• Je bent een nieuwkomer, dat wil zeggen dat je maximaal één jaar ononderbroken
   in België woont.
• Het Nederlands is niet je moedertaal of de taal die je thuis spreekt.
• Je beheerst onvoldoende de onderwijstaal om de lessen te kunnen volgen.
• Je bent maximaal 9 maanden ingeschreven (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in
  een school met het Nederlands als onderwijstaal.


Kortrijk taalbad Kortrijk Okan Kortrijk
Kortrijk taalbad Kortrijk Okan Kortrijk


OKAN, OKAN Kortrijk, onthaalklas, anderstalige, nieuwkomers, campus, drie, hofsteden, 8500, Kortrijk, west-vlaanderen, GOK, leerlingenbegeleiding, onderwijstaal, moedertaal, basiscursus, talen, taalbad, nederlands, vluchteling, spreken, luisteren, lezen, schrijven, mondelling, leren, studiehouding, leermogelijkheden, integratie, workshops, arbeidsmarkt, taalmoeilijkheden,» Waar ?

Vanuit het station van Kortrijk kan je met de bus ons vlot en gemakkelijk bereiken:

1) Kortrijk Station - perron 5
2) 08:22 neem bus 91
Ga naar de website van het station van Kortrijk3) 4 minuten op de bus
4) 08:26 - stap af aan halte HOWEST / VTI
5) Wandel naar de verkeerslichten en ga naar rechts
6)
Je komt aan in de Middenschool Driehofsteden te Kortrijk (afbeelding onder)

Download ons stadsplan - tot binnenkort op onze Campus
••• Download hier ons stadsplan •••


OKAN, OKAN Kortrijk, onthaalklas, anderstalige, nieuwkomers, campus, drie, hofsteden, 8500, Kortrijk, west-vlaanderen, GOK, leerlingenbegeleiding, onderwijstaal, moedertaal, basiscursus, talen, taalbad, nederlands, vluchteling, spreken, luisteren, lezen, schrijven, mondelling, leren, studiehouding, leermogelijkheden, integratie, workshops, arbeidsmarkt, taalmoeilijkheden,» Lessen

De leerlingen volgen 28 uur les per week, waarvan 24u per week Nederlands. De vaardigheden staan daarbij centraal: spreken, luisteren, lezen, schrijven en mondelinge interactie.

OKAN Drie Hofsteden bereidt de jongere voor om zowel in het gewone onderwijs, als in het dagdagelijkse leven te kunnen functioneren. De lessen zijn dus heel praktisch gericht. Om goed te kunnen aansluiten met het gewone onderwijs, is het ook nodig een degelijke basis Frans en wiskunde te hebben. De gevorderden leren daarom de belangrijke woordenschat van vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, economie, biologie, natuurkunde, muziek en plastische opvoeding. Werken met een PC en tablet zit uiteraard in de lespakketten verwerkt.

Daarnaast krijgen de leerlingen 2 uur sport en 2 uur katholieke godsdienst, islam of zedenleer. In dit laatst vernoemde vak komen alle mogelijke aspecten van "het leven" aan bod. De leerlingen bestuderen verschillende culturen, wisselen meningen met elkaar uit en leren kritisch en vooral respectvol omgaan met verschillende ideeën.

Naar school gaan betekent gelukkig niet de ganse dag stil zitten en naar het bord kijken.
De maatschappelijke integratie is heel belangrijk. De leerlingen leren op een ervaringsgerichte manier kennismaken met het leven in Vlaanderen. Dit gebeurt via workshops, gastcolleges, projecten en uitstappen (theaterproject Roots, beroepenhuis, seksualiteit, sportinitiaties, cultuurbeleving, doe-dagen,...)


Kortrijk taalbad Kortrijk Okan Kortrijk
Kortrijk taalbad Kortrijk Okan Kortrijk


» klassen

De leerlingen zitten in klassen volgens hun niveau Nederlands.
OKAN Drie Hofsteden start het schooljaar met drie klassen.

Klas A
In deze klas richten we ons tot de niet-gealfabetiseerden en de anders-gealfabetiseerden.
Anders-gealfabetiseerden kunnen lezen en schrijven in hun moedertaal maar niet in ons alfabet.

Klas B
Deze klas is bestemd voor jongeren die al kunnen lezen en schrijven in hun eigen taal, maar nog geen kennis van het Nederlands hebben. Hier geven we de basiscursussen.

Klas C
Zodra je een bepaald niveau Nederlands hebt bereikt, verfijnen we alle talige vaardigheden. Op die manier word je klaargestoomd voor het regulier onderwijs of de arbeidsmarkt. Hier hebben we al uitgebreid aandacht besteed aan studiekeuze. Deze leerlingen volgen een stage in de gewone klas (snuffelstage).Kortrijk taalbad Kortrijk Okan Kortrijk
Kortrijk taalbad Kortrijk Okan Kortrijk
Kortrijk taalbad Kortrijk Okan Kortrijk


» Oefeningen

OKAN, OKAN Kortrijk, onthaalklas, anderstalige, nieuwkomers, campus, drie, hofsteden, 8500, Kortrijk, west-vlaanderen, GOK, leerlingenbegeleiding, onderwijstaal, moedertaal, basiscursus, talen, taalbad, nederlands, vluchteling, spreken, luisteren, lezen, schrijven, mondelling, leren, studiehouding, leermogelijkheden, integratie, workshops, arbeidsmarkt, taalmoeilijkheden,Heel interessant is www.taalbad.be.

Deze website is speciaal ontworpen voor anderstaligen die zich verder willen bekwamen.
Op de site staan heel veel oefeningen die de leerlingen zelfstandig kunnen oplossen.

De lerarenteams van OKAN Roeselare, OKAN Grenslandscholen uit Menen en OKAN Drie Hofsteden Kortrijk hebben deze oefensite samengesteld.
Een uniek gegeven dat garant staat voor onovertroffen kwaliteit.


Kortrijk taalbad Kortrijk Okan Kortrijk
Kortrijk taalbad Kortrijk Okan Kortrijk
Kortrijk taalbad Kortrijk Okan Kortrijk


» Contact

 
naam  
 
 
tel | gsm  
 
 
e-mail  
 
 
onderwerp  
 
 
betreft  

 
 
            
Voor meer informatie en inschrijvingen kan u steeds terecht bij:

Dhr. Steven Geerolf
coördinator OKAN Drie Hofsteden

E_info.okan@g-o.be

T_056 21 40 79» na de onthaalklas ?

Het doel van de onthaalklas is niet alleen de leerlingen zo snel mogelijk Nederlands te leren. Het is ook belangrijk dat de leerlingen het volgende jaar de juiste studierichting kiezen. Het leerkrachtenteam stopt daar heel veel tijd en energie in. Wij zorgen ervoor dat de leerling georiënteerd wordt naar een studierichting die zo goed mogelijk aansluit bij zijn / haar capaciteiten en interesses. Leerlingen stromen na hun OKAN-jaar door naar de eerste graad, de tweede graad, de derde graad, het deeltijds onderwijs of het volwassenenonderwijs. Een aantal stromen rechtstreeks door naar de arbeidsmarkt.

Daarbij houden we rekening met:
• de leeftijd van de leerling
• de studies in het land van herkomst
• de periode die hij of zij de lessen in de onthaalklas heeft gevolgd
• interesse van de leerling
• studiehouding
• leermogelijkheden van de leerling

Ook na het onthaaljaar worden de jongeren goed opgevolgd. De vervolgschoolcoach zorgt voor een vlotte overgang tussen de onthaalklas en de gewone klassen. De vervolgschoolcoach houdt ook nauw contact met de scholen waar de leerlingen naartoe gaan en ondersteunt de leerkrachten bij het lesgeven aan leerlingen met taalmoeilijkheden.


» Linken


Het Taalbad
Stad Kortrijk
De Som
JC Tranzit
Jeugdhuis Jenga Kortrijk
Habbekrats
Bolwerk

Campus Drie Hofsteden Kortrijk - Kleuter- & basisonderwijs
Campus Drie Hofsteden Kortrijk - Middenschool 1ste graad secundair onderwijs
Campus Drie Hofsteden Kortrijk - KTA 2de & 3de graad secundair onderwijs
Campus Drie Hofsteden Kortrijk - CVO Centrum voor volwassenenonderwijs

OKAN, OKAN Kortrijk, onthaalklas, anderstalige, nieuwkomers, campus, drie, hofsteden, 8500, Kortrijk, west-vlaanderen, GOK, leerlingenbegeleiding, onderwijstaal, moedertaal, basiscursus, talen, taalbad, nederlands, vluchteling, spreken, luisteren, lezen, schrijven, mondelling, leren, studiehouding, leermogelijkheden, integratie, workshops, arbeidsmarkt, taalmoeilijkheden,
Ga naar de website van de Middenschool Campus Drie hofsteden Kortrijk Ga naar de website van de Middenschool Campus Drie hofsteden Kortrijk Ga naar de OKAN Kortrijk Facebook pagina ! Ga naar de website van de KTA Campus Drie hofsteden Kortrijk Ga naar de website van de KTA Campus Drie hofsteden Kortrijk Ga naar de site van Jeugdhuis Jenga Kortijk Ga naar de site van stad Kortrijk Ga naar de site van Het Taalbad Ga naar de site van het Bolwerk Ga naar de site van  Habbekrats Ga naar de site van  De Som Ga naar de site van  JC Tranzit Smartschool